ALGEMENE VOORWAARDEN BED AND BREAKFAST UT HôGEIND

 

Bed & Breakfast “Ut Hôgeind” (verder te noemen B&B) wil het haar gasten zo aangenaam mogelijk maken. Voor ieders duidelijkheid hebben wij enkele huisregels opgesteld.

 

1.     Algemeen.

 1. Het gastenverblijf is eigendom van en wordt beheerd door Annemieke Sluiter en Theo Sluiter, hierna te noemen beheerder.
 1.  De beheerder kan zich in voorkomende gevallen laten vervangen door een anderen  gastheer/vrouw of vertegenwoordiger.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van B&B Ut Hôgeind, Hoogeindsestraat 7A te Rijkevoort.
 1. Bij het aangaan van een overeenkomst voor verblijf worden de Algemene  Voorwaarden van kracht.
 2. Van alle gasten wordt verwacht dat zij een identiteitsbewijs/paspoort kunnen tonen zodat wij de wettelijk verplichte identiteit kunnen nagaan.
 3. Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.
 4. De beheerder kan gasten bij overtreding van deze algemene voorwaarden en  bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de  toegang tot de B&B  ontzeggen en/of weigeren, zonder   nadere mededeling en opgaaf van  redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 5.  De administratie van beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
 6. Gasten dienen een vaste woon-verblijfplaats te hebben.

 

2.     Reserveren.

 1. Reserveren geschiedt telefonisch of per email. Na ontvangst van onze schriftelijke Reserveringsbevestiging is de reservering  definitief. Bij een verblijf van vierdagen of langer vragen wij een vooruitbetaling gelijk aan de helft van het totaalbedrag.
 2. Bij het maken van de reservering noteren wij uw adresgegevens, email en telefoonnummer om u te kunnen bereiken bij eventuele vragen.
 3. Reserveren geschiedt op basis van beschikbaarheid.
 4. Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane overeenkomst na te komen dient u dit z.s.m. bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen reservering alsnog aan derden kunnen aanbieden.

 

3.     Annulering.

 1. Uiteraard is het heel vervelend als u uw reservering annuleert. Indien U twee dagen of langer van tevoren annuleert brengen wij U geen kosten in rekening.
 2. Bij annulering op de dag vóór of op de dag van aankomst brengen wij U € 15,00 voor al gemaakte kosten in rekening.
 3. Bij niet verschijnen brengen wij U het totale overnachtingstarief in rekening.

 

4.    Tarieven.

 1. De tarieven zijn inclusief ontbijt,  schoonmaak, gebruik linnengoed, BTW en         toeristenbelasting.
 2. De tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 3. Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van mogelijke  fouten.

 

5.     Aansprakelijkheid

 1. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade in verband met diefstal, verduistering of verlies van zaken welke zich in de kamer of op het terrein van onze B&B bevinden. Deze zaken verblijven in of op het terrein van onze B&B  voor eigen risico van de eigenaar en/of belanghebbenden.
 2. Beheerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel of  schade    voortvloeiend uit het verblijf in onze B&B.
 3. Beheerder is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de gast en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van beheerder. Elke vorm van gevolgschade is uitgesloten.
 4. Beschadigingen en vermissingen van roerende of onroerende zaken van de beheerder dienen door de gast(-en) onmiddellijk  te worden gemeld en te worden vergoed.
 5. Beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
 6. Bij verlies van sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht.
 7. Indien wij voor de uitvoering van de overeenkomst, gebruik maken van zaken en/of diensten, geleverd door derden, zal onze  aansprakelijkheid voor (gebreken van) deze zaken en/of diensten beperkt zijn tot  het bedrag, dat wij krachtens de  overeenkomst met de derde, dan wel - ingeval van geschil daarover - krachtens vaststellingsovereenkomst of                                      rechterlijke gewijsde, op de derde kunnen verhalen. De vordering van de gast/cliënt terzake van schade als hiervoor  bedoeld, zal niet eerder opeisbaar zijn dan een maand nadat een vaststellingsovereenkomst terzake zal zijn gesloten, dan wel een rechterlijke uitspraak terzake in kracht van gewijsde zal zijn gegaan.
 8. Van de gasten wordt verwacht dat zij verantwoordelijk en oplettend met de geboden spullen omgaan.

 

6.    Overig.

 1. Gebreken die opgemerkt worden tijdens uw verblijf dienen zo spoedig mogelijk gemeld te worden om ons in staat te stellen dit  voor u op te lossen.
 2. Wij hanteren binnenshuis een niet-rokenbeleid. Buiten roken is toegestaan op de daarvoor aangewezen plaats.
 3. Meenemen van kleine huisdieren in overleg.
 4. Geluidsoverlast, alcoholmisbruik en handel in en gebruik van (soft)drugs zijn verboden.
 5. Prostitutie en andere verboden activiteiten zijn niet toegestaan.
 6. Het nuttigen van warme of koude maaltijden of het eten/laten bezorgen/meenemen van afhaalmaaltijden (Take Out eten) is op de kamer niet toegestaan. U kunt hiervoor wel gebruik maken van de ontbijtruimte.
 7. Gasten worden verzocht de inrichting van de kamer te respecteren. Het is niet toegestaan meubels van de kamer te verplaatsen en/of de kamer naar eigen smaak in te richten.

 

7.    Allergenen.

 1. Wij gaan zorgvuldig om met uw voedsel allergie/-intolerantie indien u dit vooraf aan ons vertelt. Helaas is kruisbestuiving in onze keuken nooit 100% uit te sluiten.
 2. Wij produceren zelf geen voedingsmiddelen. Voor het ontbijt gebruiken wij alleen producten die verpakt zijn. Op het etiket staat de allergenen declaratie vermeld. Dit etiket bewaren wij totdat het product op.
 3. Ook kunnen wij niet instaan dat u allergisch reageert op cosmetische producten, zoals zeep of shampoo of op de wasmiddelen  die wij gebruiken.
 4. Indien u vermoedt dat u een intolerantie heeft adviseren wij u deze producten niet te gebruiken.